Dokument

Vår uthyrningspolicy

1. Uthyrning av bostäder

Då vi vill skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster, och samtidigt en stabil utveckling för att ständigt kunna jobba med kvalité och en attraktiv helhet som svarar mot våra hyresgästers behov och önskemål, gör vi alltid en bedömning av en rad punkter innan kontrakt tecknas med ny hyresgäst.

2. Betalningsförmåga

Betalningsförmåga för att kunna erlägga hyra för efterfrågad bostad ska vid förfrågan kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, bankmedel, sjukpenning eller på annat sätt.

3. Ordnad ekonomi

Den blivande hyresgästen ska inte ha några skulder hos den aktuella eller andra hyresvärdar. Hyresgästen bör heller inte ha andra förfallna skulder av betydelse, som kan vara relevanta för förmågan att betala hyra. Kreditupplysning kan tas på nya hyresgäster.

4. Garantihyra

Före inflyttning samt överlämnade av nycklar till bostaden skall ett garantibelopp motsvarande 1 månadshyra inbetalas. Detta belopp återbetalas vid utflyttning.

5. Borgensförbindelse

Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga  och ordnad ekonomi.

6. Referenser

Referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare ska vid anmodan kunna uppvisas.

7. Val av hyresgäst

Hyresvärden förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Vi hoppas att våra visioner om ett hållbart boende i våra bostäder skall bidra till ett sunt och kvalitativt boende. Var med och hjälp oss förverkliga detta.

Mariehamn, den 1 januari 2009