Hammarland - Kattby

Här finns vårt nybyggda Mariabo, med totalt åtta lägenheter. Samtliga är tre rum och kök, 76 m2. Vid planering har man lagt stor vikt på att få varje lägenhet så avskild som möjligt, varvid lägenheterna har formen som ett L. Det innebär att man sitter privat från grannen även på sin terrass på baksidan. Framsidan har planerats med en carport som avskärmning mellan lägenheterna. Framför varje carport finns ett låst uteförråd. Hus A stod färdigt januari 2012 och Hus B färdigställdes under mars 2013.

Vår förhoppning är att man ska kunna flytta in i våra Mariabo-lägenheter som ett livslångt boende. Nedanstående punkter berättar om möjligheterna att bo kvar så länge som möjligt.

  • Byggnaderna planeras i en våning, vilket medför inga trappor in till lägenheterna, endast två trappsteg som enkelt kan förses med ramp vid behov.
  • Det är stora öppna ytor i köket, vilket gör det lättåtkomligt för rullator eller dylikt.
  • I badrummen får man plats med både tvättmaskin och torktumlare, så man slipper bära tvätt till en allmän tvättstuga. Badrummen är även rymliga och uppfyller vändradiekraven för en rullstol.
  • Vid varje carport finns motorvärmaruttag, dessa uttag kan även användas för att ladda en elbil eller elrullstoll.
  • Byggnaderna är placerade som tomtgranne med Hammarlands äldreboende, vilket innebär att äldre kan bo kvar i sitt hem längre och har nära till service och övrig hjälp.

Intresseanmälan